TIN GIÁO DỤC

  • Thứ ba, 26-10-2021
  • 09:09 GMT + 7

Quy trình thi quốc gia sẽ tiếp tục được cải cách

Bộ Giáo dục cho biết sẽ có những điều chỉnh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm tới đảm bảo sự nghiêm túc, khách quan và quyền lợi của thí sinh.

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Du học