TUYỂN SINH

  • Thứ ba, 26-10-2021
  • 08:20 GMT + 7

Khuyến khích đào tạo liên thông cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

Thứ sáu, 03-08-2018 13:19 GMT + 7
Các trường trung cấp, cao đẳng được khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).
Đào tạo liên thông cao đẳng cho học sinh THCS.
Đó là nội dung công văn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) gửi các trường trung cấp, trường cao đẳng, yêu cầu nghiên cứu, xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo cao đẳng liên thông dành cho học sinh tốt nghiệp THCS) theo học các trường trung cấp.
Theo đó, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH yêu cầu việc xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện đào tạo thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể, học sinh tốt nghiệp THCS theo học trường trung cấp sẽ được tiếp tục học liên thông ngay để nhận bằng cao đẳng cùng ngành, nghề.
Chương trình đào tạo liên thông được thiết kế tổng thể đảm bảo người học khi chuyển từ trình độ đào tạo trung cấp lên trình độ cao đẳng không phải học lại những nội dung đã học. Thời gian đào tạo được thiết kế đảm bảo phù hợp với quy định, các điều kiện đảm bảo chất lượng và giảm tải cho người học.
Chương trình được thiết kế có tính liên thông chặt chẽ, thiết kế theo từng giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn, tùy vào điều kiện của mình, học sinh có thế tiếp tục theo học lên giai đoạn tiếp theo hoặc có thể dừng học tham gia vào thị trường lao động.
Các trường có trách nhiệm thông tin đầy đủ cho phụ huynh và học sinh về chương trình đào tạo khi tuyển sinh và công khai thông tin trên website của trường, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để đảm bảo việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Các trường có thực hiện chương trình đào tạo liên thông này phải có báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) trước 30/9 hàng năm để được hỗ trợ, theo dõi, giám sát. Nội dung báo cáo bao gồm tên các nghề đào tạo, thời gian đào tạo, số lượng tuyển sinh mỗi nghề, hình thức tổ chức đào tạo, phương thức tổ chức dạy học văn hóa trung học phổ thông cho người học…
Việc tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo với học sinh tốt nghiệp THCS nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho người học, đẩy mạnh phân luồng theo Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” của Chính phủ.