CHỌN NGHỀ

  • Thứ ba, 26-10-2021
  • 08:28 GMT + 7

Chăm lo đội ngũ nhà giáo bằng những chính sách “bền vững”

Dạy học - nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Chính vì vậy Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT luôn quan tâm chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo. Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần...